АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Общий английский язык

Программа Общего английского языка предназначена для слушателей разного уровня владения английским языком, для тех, кто никогда не изучал английский язык до тех, кто стремится усовершенствовать полученные ранее навыки. Обучение нацелено на получение и развитие 4 основных способностей слушателя, это устная речь, аудирование понимание речи на слух, чтение и письмо

Программа охватывает темы повседневного общения. Изучается лексика, наиболее часто применимая в диалоге с друзьями, коллегами по работе, в ходе туристической поездки и пр. ситуаций социальной жизни (кино, СМИ, политика и экономика).

Состав и объем индивидуальных программ обучения для слушателей с разными уровнями отличаются.

Целью программы общего английского является формирование и развитие разговорных навыков и широкая практика применения полученных знаний и умений в устной и письменной речи.

По завершению обучения Вы сможете непринуждённо разговаривать (без барьера) на английском языке, а также читать и писать с использованием основных грамматических конструкций (в соответствии с международными требованиями к Вашему уровню обучения).

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:

Основная задача интенсивных курсов английского языка - дать максимальный объем знаний за небольшой промежуток времени. Сокращение периода всего обучения происходит за счет увеличения частоты и длительности занятий. Интенсивный курс английского дает вам идеальный шанс для развития разговорных навыков.!

Siz bu kursdan daha çox bilik əldə edəcəksiniz, əgər

 • Sizin dil səviyyəniz Beginner və Advanced arasındadırsa
 • İngilis dili səviyyənizi qısa zaman müddətində inkişaf etdirmək istəyirsinizsə
 • Seçmə programlar ilə kurs müddətinizi dahada xüsusiləsdirmək isyirsinizsə
 • Vaxtınızı İngilis dili öyrənməyə uzun müddət və təmamilə həsr etmək istəyirsinizsə
 • Müəllim və sinif mühitindən mümkün olduğu qədər çox faydalanmaq istəyirsinizsə

Bu kusun gedişində siz nə gözləyə bilərsiniz?

 • Daha çox İngilis dilinə məruz qalmaq
 • İngilis dilinə daha çox məruz qalmaq, bu bili daha yaxşı öyrənmək deməkdir. Siz çoxlu öz güvən aşılayacaq danışıq çalışmaları,tapşırıqlar izahlar və məruzələr gözləyə bilərsiniz – və bunlar hamışıtəcrübəli müəllimlər tərəfində əyləncəli və effektiv yolnan çatdırılır.

 • Müəllimlə əlaqəyə maksimum vaxt
 • Həftədə 6 dəfə dərs müəllimlə dahaçox vaxt keçirmək imkanı vərəcəkdir. Onlar sizin səhvlərinizi düzəltnək vəsizi düzgün istiqamətləndirmək üçün oradadırlar. Müəllimləriniz tərəqqiyə doğru gedən hər addımınızda sizə rəhbərlik edəcəklər.

 • Bütün bacarıqlar üzərinə daha intensiv diqqət
 • Daha uzun müddətli dərs 4 əsas bacarıq (speaking,reading, listening, writing) üzərində daha ciddi diqqət deməkdir. Əlbəttə digər bacarıqlarda, məsələn, tələffüz, qrammatika, söz bazası,orfoqrafiya və s. İngilis dilində daha səmərəli ünsiyyət qurmaqda böyük rol oynayır. İntensiv İngilis dili kursunda bunları məşq etmək üçün sizin həm vaxtınız həm də şansınız olacaqdır.

 • Gündəlik kontekstlərə uyğun Mövzu əsaslı dərslər
 • Qəzetlərlə, CD-lərlə, intenet, video və digər original mənbələr ilə, müəllimlərimizin istifadə etdiyi “real həyat” materialları ilə siz ana dili İngilis dili olanların İngilis dilini necə istifadə etdiyini başa düçəcəksiniz. Hər dərs sizə İngilis dilində lazmlı biliklər mövzularəsasında öyrədiləcəkdir, vəsiz artıq öyrəndiyinizi real heyatda tətbiq edə biləcəksiniz.

 • Rahatlığına diqqət olunan sinif otaqları
 • Üzügülər tələbələr digərlərindən daha yaxşı öyrənir! Bu sirr deyil amma bu elə bir şeydi ki, British Centre buna çox inanır. Sizin motivasiyanız və bacarığınız bu möhtəşəm sinif atmosferində maksimum səviyyədə inkişaf edəcək.

 • Fakultətiv dərs seçimi
 • Bu sizin İngilis dili kursunuzdur vəsiz nə öyrənmək istəyirsinizsə bu seçimə özünüz qərar verə bilərsiniz! Fakultətivlərə daxildir:

 • Müqayisəli Mədəniyyət & Əlaqə
 • Sizin digər mədəniyyətlərə olan yaxınlığınızı və anlamanızı və eləcə də mədəniyyətin birindən digərinə keşdikdə ünsiyyətin necə fərqləndiyini hiss etməyi inkişaf etdirir.

 • İndi yaz
 • Müxtəlif janrlarda ,rəsmi və qeyri-rəsmi üslubda yazma bacarığını öyrənə bilərsiniz.

 • Əsas yazı bacarıqları
 • Yazı bacarıqlarınzda partlayış edin və özünüzə inamı artdırın.

 • Media təhsil dili
 • Mətbuat təhsili alaraq analitik biliklərinizi itiləşdirin, faktı fikir yoxsa ziddiyət olduğunu ayırd edin.

 • Musiqi dili
 • Müxtəlif janrları, mədəniyyətləri, mühitləri araşdırıb müqayisə edir və sizə müəyyən bir dili müzakirə obyektinə çevirir.

 • Film təhsil dili
 • Əsas bacarıqlarınızı baxmaq, analiz etmək və müxtəlif növ filmlərə aid fikirlərinizi bildirməyi öyrənməklə irəlilədin.

 • Sözlər Dünyası
 • Çoxlu söz öyrənərək bu söz bazası ilə dünya məsələləri və qlobal coğrafiya haqqında müzakirələr edin.

 • Söhbət etmək
 • Sürətli danışıq stili üçün özgüvən və söhbəti asandlaşdırın.

Süper İntensiv İngilis Dili

British Centre, sizə həftənin hər günü əlavə dərs saatları mövcud olan Super-İntensiv İngilis dili kursunu təklif edir. Əlavə dərs saatları sizə İngilis dili biliklərinizi daha da gücləndirmək və dil bacarıqlarınız üzərində işləmək imkanı verəcəkdir. Ümumi İngilis dili kursu ilə müqayisədə Super-İntensiv kursda həftədə 13 saat əlavə dərs saatlarından bəhrələnəcəksiniz. Bu 13 saat əlavə müəllimlə əlaqə vaxtı deməkdir.

Siz bu kursdan daha çox bilik əldə edəcəksiz, əgər:

 • Sizin dil səviyyəniz Beginner və Advanced arasındadırsa
 • Özünüzə inam qazanmaq üçün İngilis dili səviyyənizi tez və səmərəli şəkildə inkişaf etdirmək istəyirsinizsə
 • Siz gündəlik hadisə və vəziyyətlərin gedisində İngilis dilini səlis və rəvan başa düşmək istəyirsinizsə

Bu kursun gedişində siz nə gözləyə bilərsiniz?

 • Həqiqi İngilis dili
 • Bizim sınanmış və təcrübədən keçirilmiş metodumuz sizi, İngilis dilli mühitdə ehtiyacınız olan “həqiqi” İngilis dilini necə səmərəli şəkildə istifadə edəbiləcəyinizə hazırlayır. Müəllimlər dərsliklərdən mövzular seçib onları dərslərdə tətbiq edirlər. Siz ana dili İngilis dili olanların İngilis dilini real həyatda necə və nə zaman istifadə etdiklərini öyrənəcəksiniz.

 • Dil Cəldliyinizi inkişafı
 • Siz British Centre-de İngilis dilini başadüşmə səviyyənizi inkişaf etdirərkən, İngilis dili ünsiyyət qurma bacarıgınızın daha təbii hal aldığı da diqqətinizi çəkəcəkdir. İstifadə etmək istədiyiniz sözlərə çatmaq artıq daha asand olacaq və əlbəttə ki, dinləmə və anlama bacarığınız daha da tezləşəcəkdir. İngilis dilindədaha çox fikirləşməyə, yeni bacarıqlarınızdan istifadə etməyə başladığınızda sizin səlisliyiniz və cəldliyiniz maksimum səviyyədə inkişafa yönələcəkdir.

 • Mövzu əsaslı dərslər
 • British Centre`də bir sıra mövzu əsaslı dərslər də keçilir. Hər dərs seçilmiş mövzu haqqında daha səmərəli danışmaq üçün dilin bütün imkanları ilə müşayiət olunur. Bu o deməkdir ki, İngilis dili ən asand anlama çərçivəsində öyrədilir – mövzular aydın və nümunələr asand izləniləndir.

 • Dəstək
 • Müəllimləriniz və rəhbərlik hər zaman ehtiyacınız olan dəstək üçün orada olacaqlar. Kurs boyu fərdi qayğı və tərəqqinizə diqqət göstəriləcəkdir. Müəllimlər sizi İngilis dilinin bütün sahələrində əks əlaqə, səhvlərin düzəldilməsi, faydalı təlimatlarla təmin edəcəklər.

 • Möhtəşəm sinif mühiti
 • Müəllimlərimizin müsbət əhval-ruhiyyəli sinif mühiti olduğundan əmin ola bilərsiniz. Dərslərin mehriban, dəstəkləyici mühitində siz iştirak etdiyiniz bütün fəaliyyətlərdə hər saniyə yüksək qazanc əldə edə bilərsiniz.

 • Orijinal Materiallar
 • Keyfiyyətli dərs planının əhəmiyyəti və dərslərin kurrikulum mənbələrinə əsaslanması müəllimlərimizə sizi öyrətmək üçün nəyin daha vacib olduğuna diqqət yetirmələri üçün daha cox vaxt qazandırır. Siz dərsliklərlə yanaşı dərsləri mükəmməl şəkildə tamamlamaq üçün əlavə materiallarla təmin oluna bilərsiniz

 • İcra etməklə Öyrənmək
 • Nəyisə etməyi öyrənməyin tək yolu onu İcra etməkdir. İngilis dilində uğur təcrubə,özünü təkmilləşdirmə,kiçik dəyişikliklər vasitəsilə əldə olunur. British centre`də siz sıxıcı “biliklə yemləmə” prosesində yox aktiv və dinamik dərslərə cəlb olunacaqsız!

Mini group

Sizdə yüksək səviyyədə stimul yaranıb? Sizin təhsil almaq üçün çox qısa vaxtınız var? Siz yüksək səviyyədə fərdi diqqət istəyirsiniz? İngilis dilinizi tez bir zamanda inkişaf etdirmək istəyirsiniz? Deməli “Mini Group” kursu tam sizin üçün ən mükəmməl İngilis dili kursudur! Kiçik ölçülü qruplar müəllimlərinizə dərsləri yalnız sizin inkişafınız üzərində diqqətə yönələn şəkildə qurmağa imkan yaradır.

Siz bu kursun gedişində daha çox bilik əldə edəcəksiz, əgər

 • Siz ingilis dilini öyrənməyə həvəsləndirilsəz
 • İngilis dilini mümkün olduğu qədər qısa müddətdə irəlilətməyə ethiyacınız varsa
 • Siz cox böyük fərdi diqqətdən yararlanacaqsınız
 • İngilis dilini bildiyinizə inamınızı artırmaq istərdinizsə

Bu kursda sizi nələr gözləyir?

 • Daha çox fərdi diqqət
 • Sadəcə 5 nəfərdən ibarət olan sinifdə müəllimlə fərdi əlaqədən yararlanacaqsınız. Daha çox rəhbərlik, diqqət və əks əlaqə “Mini Group”-un xüsusi üstünlükləridir.

 • Səmərəli və Xüsusi
 • Müəllimlə daha çox vaxt, çevik olmaq üçün imkan,şans deməkdir. Siz İngilis dili bacarıqlarınızı daha da gücləndirmək həmçinin İngilis dilində uğur əldə etmək üçün lazım olan bütün vacib sahələr üzərində vaxt sərf etmək üçün xüsusi diqqət görəcəksiniz.

 • Səlisliyin tez və effektiv şəkildə inkişafı
 • İngilis dilini tez və asand səkildə inkişaf etdirməyin yolu ona daha çox vaxt sərf etməkdir! Kiçik sinif və həftədə 3 dəfə dərs seçimilə siz özünüzə cəld irəliləyiş üçün ən mükəmməl imkanı yaratmış olursunuz. Nəticəsi? Özünəinam, səlislik və İngilis dilini necə işlətməyi daha yaxşı anlama.

 • Daha çox özgüvən
 • Özünəinam İngilis dili öyrənməkdə son dərəcə önəmlidir, lakin bəzi insanlar bunu tapmaqda çətinlik çəkirlər. Azsaylı sinif, hərtərəfli müəllim dəstəyi, gözəl sinif aurası özgüvən yaratmaq üçün ən ideal mühitdir. Real,davamlı nailiyyətlərə inamla çatmaq mümkündür!